https://email.kpn.com/CustomerDomain#:~:text=kpn%2Ddomain%2Dverification%3D007ec321f9754ccf9697692003ebe7b0
top of page

Yoga

Hoofd Hart Handen op één rij 

HaHaHa voor leiders en teams

Als leider van teams of organisatie en ook als zorgprofessional weet je inmiddels (en onderzoek toont dat ook aan) dat:

  • In de best presterende zorgorganisaties de teams zich eigenaar voelen van de team- en de organisatiedoelen;

  • Teams zelf uitvogelen hoe ze deze doelen het beste kunnen halen;

  • Het onderling bespreken van mislukkingen of fouten heel normaal is;

  • Leiders van teams en aan de top vertrouwen op de kennis van medewerkers en hen vrijheid geven.

In de zorg heb ik dat als leider zelf ervaren, in het onderwijs zie je een gelijksoortige beweging. In tijden van spanning en onzekerheid, bekroop mij als leider het idee: als ik mijn hoofd maar koel houd, rug recht en doorga. Iedereen mag van alles fout doen, behalve ik. Tot je ontdekt dat vooral Hoofd en Handen de regie hebben. Je hart maar even niet laten spreken: je niet laten raken. Want daarmee gaat iedereen wiebelig en onzeker worden. Want daarmee wordt ik gezien al een niet-professionele leider. En zo voort...

 

The way out is In

 

Hoofd, Hart en Handen op één rij maakt dat je authentiek bent als leider en als mens. Dat ziet er in de praktijk uit als stabiel en gelijkmoedig, niet zomaar van het een naar het ander uit balans raken.

In de kern gaat het bij leiding geven om leider ZIJN. En dat betekent dat je bewust bent van de drie eenheid: Hoofd, Hart en Handen. Naarmate je die beter kunt ervaren, merk je waar bij jou de nadruk ligt en kun je hierin keuzes maken. Vanuit een gelijkmoedige basis, ook als het spannend is en snelle actie vereist is.

Je gaat contact maken met wie je in wezen bent: Dit is een ‘ik’ die geraakt kan worden, trouw blijft aan eigen behoeften en plannen. Vanuit die geraaktheid ontstaat verbinding, een belangrijk aspect van leiderschap.

 

Leiderschap is dan eenvoudig, want het vraagt:

1.           om met aandacht aanwezig te zijn;

2.           met echte verwondering te luisteren, oordelen die bij jezelf opkomen niet serieus nemen;

3.           mee te resoneren met wat er wordt gedeeld, zonder overweldigd te worden;

4.           de moed te hebben om dát te doen wat helpend is om de situatie de goede kant op te laten bewegen; ook al is dat soms pijnlijk of ongemakkelijk.

In de praktijk toepassen is minder gemakkelijk, want we weten allemaal hoe we daarin uitgedaagd worden: door werkdruk, stress, onzekerheid, door ego en prestatiedrang, door verwachtingen en eisen. Het ontwikkelen van jezelf als leider is een avontuur, want het vraagt onszelf toe te staan het niet te weten en fouten te mogen maken. En dan vanuit gelijkmoedigheid een volgende stap te zetten en wijze besluiten te nemen.

Hoofd, Hart en Handen op één rij is goed te leren en te trainen. Mindfulness en yoga pas ik in gevarieerde werkvormen toe in een aanbod op maat voor leiders, en voor teams. Maak een afspraak om te kijken hoe dit behulpzaam kan zijn om in jouw organisatie leiderschap te versterken (individueel of in team verband) , verzuim en uitval te voorkomen en medewerkers blijvend te boeien.

 

HaHaHa, een open kursusaanbod voor individuele deelnemers

In een serie van 8 wekelijkse bijeenkomsten gaat het om Hoofd, hart en handen op één rij. We starten met eenvoudige ademoefeningen als basis en gedurende de acht lessen kom je tot verdieping. Je haalt uit de lessen wat voor jou op dat moment aan de orde is; dat kan voor iedereen anders zijn.

De lessen HaHaHa zijn een combinatie van meditatie en yoga. Als hoofd , hart en handen op één rij staan, laat je je minder afleiden door alles wat er buiten je gebeurt. En je kunt met meer rust en kalmte reageren op mensen en situaties. Dat wil ik je graag laten ervaren.

 

Vaak zitten we heel sterk in ons HOOFD en vliegen gedachten alle kanten op. Of we zijn volop in actie, zitten in het DOEN  en hollen bijna onszelf voorbij…

Ik heb gemerkt dat als het hoofd of de handen bepalen wat je doet en wat je beleeft, dat je minder contact hebt met je hart. Eigenlijk bedek of verstop je dan wat je echte passie is. Waar je enthousiasme vanuit je hart ligt. De druk vanuit de omgeving of werk, maakt het er vaak ook niet gemakkelijker op om stil te staan bij wat er echt toe doet. Voor jou.

Daar gaan we mee aan de slag in deze lessenreeks. Want als Hoofd, Hart en Handen meer op één rij staan, is er evenwicht. Dan sta je als het ware stevig in het midden. Dat vraagt oefening. Je leert in de lessen wat opmerkzaamheid is, wat stil zijn met je doet en hoe je je aandacht kunt concentreren. Steeds is de in- en de uitadem de basis waar je naar terugkeert.

Praktisch

De 8 bijeenkomsten - van ieder 5 kwartier - zijn wekelijks op een vaste dag. Steeds zal er in de les een ander thema centraal staan. Geef je op als je belangstelling hebt, bij een groep van 5 starten we de kursus.

Wat kun je verwachten?

  • We starten met een geleide meditatie (op ademhaling). Soms meer op emoties gericht, een andere keer meer op de geest, je denkpatronen.

  • Loop meditatie, vanuit Thich Nath Han traditie: lopen met aandacht op de in- en uitadem.

  • We laten hierop een korte stille meditatie volgen, zittend op de mat of kussen.

  • Krya’s en asana’s (de fysieke yoga oefeningen) gedurende ongeveer 30 minuten.

  • We sluiten af met diepe ontspanning en reflectie.

bottom of page